header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie HCRB

Contributie HCRB


Seizoen 2020/2021:

Vastgesteld op de Algemene ledenvergadering in mei 2019

 

Inning via Club Collect

Contributies worden in principe 2x p.j. via Club Collect geint nl. eind oktober en eind maart.

Indien de contributie bij de 1e inning niet voor 1 januari is betaald, wordt men uitgesloten van trainingen en wedstrijden, totdat men heeft betaald. Indien de contributie niet voor 1 april is betaald, wordt het betreffende lid aangemeld als wanbetaler bij de KNHB en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.

 

Een lidmaatschap geldt in principe voor een heel seizoen.

Er is de mogelijkheid tot eerst 3x "proefdraaien". Men is dan "proeflid” en hoeft geen contributie te betalen. Daarna wordt men automatisch volwaardig lid en is men contributie plichtig.

Leden die gedurende het seizoen lid worden betalen de volledige contributie, met uitzondering van leden die na 31 december instromen. Deze leden krijgen 50% korting op het contributiebedrag. De inning van deze contributie geschiedt eind maart

 

Studentenlidmaatschap

Studenten die een fulltime dagopleiding volgen op mbo, hbo of universitair niveau kunnen in aanmerking komen voor een studentenlidmaatschap. De regeling moet vóór 15 september worden aangevraagd bij de penningmeester ([email protected]). De regeling wordt alleen verleend na toezending van een kopie van de studentenkaart.

Na betaling van de contributie wordt de korting ad EUR 100,- geretourneerd.

 

Zaalhockey

Zaalhockey voor senioren is optioneel. Voor jeugdleden in de categorie A t/m F is zaalhockey onderdeel van het lidmaatschap. Alleen voor de A Jeugd geldt een coulance van 25 euro retour indien er niet in de zaal gehockeyd wordt. De restitutie van andere categorieën is per 2018 afgeschaft. De bijdrage voor zaalhockey bij senioren ad EUR 50, zal apart naast de contributie worden geïnd.

  

Gezinskorting

Voor gezinnen (allen woonachtig op hetzelfde huisadres) geldt een gezinskorting nl. gerekend vanuit het oudste lid:

·        tweede lid         - 

·        derde lid             € 5,-

·        vierde lid            € 10,- 

·        vijfde lid              € 15,- 

·        zesde lid             € 20,- etc. 

 

Opzegging

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk middels mailbericht voor 1 mei in het lopende seizoen en dienen te worden gericht aan de ledenadministratie ([email protected]).

 

Overgangsregeling

De A en B junioren die in het huidige seizoen examen doen kunnen eenmalig gebruik maken van de overgangsregeling. De meeste jeugdleden die examen doen weten op 1mei nog niet zeker of en waar ze gaan studeren. Door de overgangsregeling mag je de beslissing om lid te blijven uitstellen.

We willen dit het liefst zo snel mogelijk weten, maar uiterlijk 15 augustus zodat we voor aanvang van het seizoen een teamindeling kunnen maken.

Geef wel voor 1 mei aan dat je gebruik wil maken van deze overgangsregeling.....

 

CONTRIBUTIEBEDRAGEN seizoen 2020-2021


Leeftijd

Categorie


Contributie


Senior/veteraan

18 jaar en ouder

Speler

zaalhockey optioneel

€ 322,50

Studenten-lid (18 - 23 jaar)*€ 222,50

Senior/veteraan

Trim-lid**


€ 178,00

Junior

16 - 17

A

incl. zaalhockey HCRB

€ 290,00


14 - 15

B

incl. zaalhockey HCRB

€ 285,00


12 - 13

C

incl. zaalhockey HCRB

€ 280,00


10 - 11

D

incl. zaalhockey HCRB

€ 275,00


9

E-8

incl. zaalhockey HCRB

€ 237,50


8

E-6

incl. zaalhockey HCRB

€ 237,50


7

F

incl. zaalhockey
HCRB

€ 207,50


6

Kabouters


€ 116,00


5

Smurfen


€ 60,00


7-17

Training-lid


€ 128,00

 

 

 

 


Zaalhockey HCRB


Senioren


€ 50,-

Donateur
€ 75,-

Entree fee
€ 50,-

 

*         Na overlegging van passende documentatie

**       Speelt geen reguliere wedstrijden mee, dan enkel de eigen trimcompetitie