header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

De Club - Gedragsregels

VEILIG SPORTEN

Als Hockey Club Reeuwijk Bodegraven vinden we de zorg voor een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen belangrijk. In het bijzonder voor onze jeugdleden. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Seksuele intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. En elk geval is er één te veel. Daarom heeft de KNHB de preventie van seksuele intimidatie hoog op de agenda staan. En HCRB ook.

 

Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen, zijn er wel een aantal maatregelen die wij als vereniging nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen en zoveel mogelijk te voorkomen.

Vertrouwenspersoon

HCRB heeft een vertrouwenscontact-persoon, Ernst Lutgert.
De vertrouwenspersoon heeft geen enkele relatie met het bestuur en is dus volledig onafhankelijk. Als je te maken krijgt met vervelende incidenten kun je per mail contact met hem opnemen: [email protected]
De vertrouwenscontactpersoon kan fungeren als bemiddelaar, maar je ook informeren over de te volgen procedures.

Aanstellingsbeleid

Voor met name de werving van trainers, coaches en begeleiders hanteert HCRB een aannamebeleid. Een kennismakingsgesprek, eventueel navragen van een referentie, en ondertekenen van een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) door niet- leden van de KNHB maken daar onderdeel van.

VOG-verklaring trainers 18 jaar en ouder

HCRB vraagt aan alle trainers van 18 jaar en ouder om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven aan jeugdleden. De VOG wordt ook wel een verklaring van goed gedrag genoemd.

Het verplicht stellen van een VOG voor trainers van 18 jaar en ouder geeft meer inzicht over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder elders in de fout zijn gegaan, een functie binnen HCRB kunnen uitoefenen.

 
Het is mogelijk om de VOG gratis aan te vragen via een speciale website. Voor meer informatie: http://www.nocnsf.nl/vog
 

Tot slot: het invoeren van een VOG is geen kwestie van wantrouwen, maar een extra signaal dat we een veilig sportklimaat voor kinderen/jongeren en kwetsbare groepen binnen HCRB serieus nemen.

 

Bijlagen:
- Beleid SOCIALE VEILIGHEID, Grensoverschrijdend Gedrag en aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2015.

Omgangsregels voor alle leden, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen bij HCRB;

Zo doen wij dat!

Wij gaan sportief en respectvol met elkaar om. Dat vinden we allemaal vanzelfsprekend. Maar toch is het goed om een aantal regels met elkaar vast te stellen. Het bestuur heeft van de bestaande regels zoals die in de statuten en de reglementen zijn vastgesteld een vertaling gemaakt naar 'gedragsregels': praktische afspraken die het mogelijk maken dat een ieder het naar zijn of haar zin heeft bij HCRB.

Een samenvatting van deze regels vind je hieronder. Deze regels zullen ook duidelijk zichtbaar in het clubhuis worden opgehangen. De volledige tekst van de gedragsregels is beschikbaar op de website onder het kopje 'de club/statuten en huisreglement'. Heb je vragen of opmerkingen hierover? We horen het graag via [email protected].


Samenvatting van onze regels:

1.We zijn sportief!

2.We pesten niet en we schelden niet!

3.We ruimen onze rommel op en laten het veld en het clubhuis achter zoals wij het zelf graag aan zouden treffen.

4.We brengen geen schade toe aan HCRB, haar leden, haar eigendommen of derden.

5.We gedragen ons met respect ten opzichte van elkaar, spelers van gastverenigingen, scheidsrechters en publiek.

6.We zijn sportief in en buiten het veld, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden.

7.We melden ons aan als vrijwilliger en dragen daarmee bij aan het welzijn en de gezelligheid van de club.

8.We roken niet in het clubhuis en op het terrein van HCRB.

9.We parkeren onze auto en fiets op de daarvoor bestemde plaatsen en zorgen ervoor dat hulpdiensten altijd vrije doorgang kunnen hebben.

10.We houden onze hond aan de lijn.

11.We aarzelen niet anderen, indien nodig, aan te spreken op hun gedrag.

12.We zijn trots op onze club en dragen haar een warm hart toe.


 

 Waarom gedragsregels in de sport

  

VOOR IEDEREEN:
 
 

VOOR ALLE HCRB LEDEN:


VOOR TRAINERS, COACHES, SCHEIDSRECHTERS, ETC.:

 

 
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast