header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

XContributie

Contributie:

Vastgesteld op de Algemene ledenvergadering d.d. 17 juni 2014.


Er is altijd de mogelijkheid tot 3x "proefdraaien", zonder verplichting. U bent dan proeflid en hoeft nog geen contributie te betalen. Daarna wordt u op verzoek volwaardig lid van de HCRB en dient u contributie te betalen.


Een lidmaatschap geldt in principe voor een heel seizoen.

 

Vanaf seizoen 2009-2010 worden de contributies via automatisch incasso geïncasseerd en wel rond oktober van het lopende seizoen. Bij automatische incasso zijn er geen EUR 10,- administratiekosten.Vanaf het seizoen 2013-2014 is men, zonder automatische incasso, deze EUR 10,- pas verschuldigd indien men niet binnen een maand betaald heeft.

 

Leden niet akkoord zijn gegaan met de automatische incasso krijgen een factuur en dienen zelfstandig de contributiebetaling te verrichten uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer NL96ABNA050.77.13.613 ten name van Hockeyclub Reeuwijk Bodegraven te Reeuwijk onder vermelding van het factuurnummer.

 

Leden die voor 1 december van het lopende verenigingsjaar niet aan de betalingsverplichting hebben voldaan, zullen worden uitgesloten van wedstrijden en trainingen totdat betaling inclusief opslag heeft plaatsgevonden. Hiervan wordt tenminste mededeling gedaan aan bij wedstrijd en training betrokken HCRB functionarissen en de KNHB.

 

Indien de contributie niet voor 1 maart is betaald, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.


 Contributie seizoen 2014 - 2015


Betalingsregeling

Leden die gebruik willen maken van een betalingsregeling moeten dit binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur kenbaar maken bij de penningmeester of administrateur van onze club, via een e-mail of schriftelijk via het postadres van de vereniging. Dit maakt betaling in 6 maandelijkse termijnen mogelijk. Bij betaling in termijnen moet de helft van de contributie voor 1 december zijn voldaan. De resterende helft voor 1 maart van het daaropvolgende jaar. 


Zaalhockey

Vanaf het seizoen 2013-2014 wordt de bijdrage ad EUR 40,- voor het zaalhockey bij jeugdleden gelijktijdig met de contributie geïncasseerd. Jeugdleden, die niet aan het zaalhockey willen deelnemen, gelieve dit voor 1 oktober aan de commissaris hockey ([email protected]) door te geven. De bijdrage zaalhockey bij senioren wordt apart geïncasseerd.


 

 

Agenda

Nog geen agenda punten.
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast